بنام خدا

شرکت آوین سیتا صنعت (Digicompressor)

به اطلاع عزیزان می رساند این شرکت باحضور10ساله دربازارتجاری داخل وخارج ازکشورومطالعه وسیع درسیستم های تامین کالا تلاش خودراتاکنون ادامه داده است. به جهت حذف واسطه درامرتامین کالا وبه حداقل رساندن قیمت تمام شده درسه سطح به شرح ذیل فعالیت این شرکت دسته بندی گردیده وبا اتکاء به الطاف الهی سعی برآن خواهیم داشت که دیگر عرصه های صنعتی رانیزبه تدریج مورد مطالعه قرارداده وبتوانیم تامین کننده امین فعالان در صنایع مذکورگردیم. تلاشهای بعمل آمده حاصل تلاش جمع کثیــری ازکارشناسان ومهندسان خبره درعرصه های مذکور بوده که جا دارد دراینجا اززحمات بی دریغ وهمه جانبه آنان سپاسگزاری کنیم. قیمت عرضه کلیه کالاها وخدمات نقش رقابتی رامورد نظرداشته است.

1- لوازم وقطعات یدکی انواع متنوعی ازکمپرسورهای هوا

2-ابزار دقیق و ولوهای صنعتی

3-درایر  هوا

با سپاس بیکـــــران

شرکت آوین سیتا صنعت (دیجی کمپرسور)
برچسب ها : دیجی کمپرسور