گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1395/02/12 - 00:53
كد :13
مینیمم پرشرولو
آنلودر ولو و مینیمم پرشر ولو

 آنلودر ولو و منیمم پرشرولو دو قطعه مجزا هستند که آنلودر ولو جهت تنظیم هوای ورودی در حالت لود و قطع هوای ورودی در حالت آنلود انجام وظیفه می کند . این عمل توسط شیر برقی از قسمت تابلو برق دستگاه کنترل می گردد، آنلودرهای مصرفی در کمپرسورهای صنعتی تولید شده در صنعت هوای فشرده  از برند  VMCایتالیا بوده و سایزهای مختلف آن در ظرفیتهای مختلف کمپرسور بکار میرود این سایزها با مدل های مشخص R20 ,R40 , R90 , RH38 , RB60 , RB80 , RH100,RH180,RH350,RH600 نام گذاری و بر روی دستگاه نصب می گردد، دلیل انتخاب این آنلودرها طراحی ویژه آن می باشد که در هنگام سرویس و تعمیرات در سریعترین زمان ممکن کار سرویس انجام می گیرد و این بدلیل وجود اورینگ ، پکینگ  و بلوکه خاص طراحی شده آن می باشد .