گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1395/02/12 - 01:01
كد :15
کاربرد اینورتر در کمپرسورهای هوا
مزایای مکانیکی و الکتریکی استفاده از اینورتر

اغلب کمپرسور ها به دلیل داشتن الکتروموتور با توان بالا که امکان off و on کردن آن نمیباشد و با سیستم load و unload کار می کند که در زمان unload کمپرسور روشن بوده و دریچه ورودی هوا بسته است و تا زمانی که فشار خط افت نکرده این روند ادامه دارد که در این حالت حدود 60 % آمپر نامی موتور را بیهوده مصرف میکند و باعث مستهلک شدن دستگاه و لوازم آن میگردد .      

کمپرسور در اثر load و unload مکرر ضربات بسیار شدیدی را متحمل میشوند که باعث کاهش عمر روتور و استاتور و بخصوص بلبرینگ ها میگردد که با نصب درایو و تنظیمات آن با عملکرد PID کنترل ، زمان unload دستگاه را حذف کرده و به نسبت دبی مصرفی ،حجم هوادهی کمپرسور را تغییر می دهیم .

در کمپرسورها با راه انداز ستاره، مثلث به دلیل شتاب حرکتی بسیار زیاد در لحظه استارت ضربه بسیار زیادی متحمل میشوند که این ضربه متعاقبا به روتورها، بلبرینگ ها و سایر تجهیزات برقی و مکانیکی اعمال میگردد .

ساعت کار گردشی بلبرینگ ها در دور نامی Air End (هواساز) حدود 20 هزار ساعت میباشد که اگر با حداقل (2/3) دور تعریف شده گردش داشته باشد به تقریب 7 هزار ساعت به عمر آن افزوده میگردد که با وضعیت پرید کارکرد دستگاه ها و در نظر گرفتن به تنهایی این ایتم حدود 5/2 سال به طول عمر بلبرینگها و در نهایت هواساز افزوده میگردد .

کمپرسورهای اسکرو (oil inject) با فشاری که در مخزن سپریتور تشکیل میشود سیستم خود را روغن کاری میکند و این مکانیزم باعث پاشش روغن در Air End میشود . این فشار در مخزن سپریتور در زمان Unload به کمترین حد خود می رسد در نتیجه با این وضعیت ، روانکاری قطعات چرخشی و سایشی هواساز به طور مناسبی انجام نمی شود و باعث فرسایش زود هنگام قطعات می گردد.

راه اندازی با درایو به دلیل استارت نرم از ضربه زدن به لوازم مکانیکی، سیم پیچ موتور و جهش یکباره آمپر میشود ، جلوگیری می نماید.

با نصب PID بر روی کارکرد اینورتور فشار سیستم تا حد ممکن ثابت می ماند که این امر باعث ثابت شدن عمل کرد دستگاه ها می شود که از هوای فشرده استفاده می کنند.

با کاهش دور air end متناسب با دبی مصرفی خط کمپرسور در دمای پایین تر از حالت معمول کار میکند و باعث کاهش زمان کارکرد فن خنک کن رادیات می شود.

با نصب اینورتور بر روی الکتروموتور Power Factor آن برابر با یک می شود و با افزایش راندمان موتور و حذف بار راکتیو دیگر نیازی به در نظر گرفتن خازن برای این دستگاه نمی باشد.

اینورتور با دارا بودن ایتم های کنترلی فراوان محافظت بسیار بالایی در مقابل اتفاقات احتمالی در مقابل الکتروموتور دارد.